Borang Tempahan Makmal Komputer

Maklumat Pemohon
Sila masukkan nama penuh
Sila masukkan jawatan
Sila masukkan Bahagian
Sila masukkan Nombor Pintu. Masukkan 'TIADA' sekiranya tiada Nombor Pintu
Sila masukkan nombor telefon pejabat
Sila masukkan nombor telefon bimbit
Sila masukkan alamat emel. Sila pastikan alamat emel yang dimasukkan adalah betul bagi memastikan kelancaran permohonan
Maklumat Tempahan
Sila pilih bilik yang dikehendaki
Sila masukkan nama kursus atau tujuan tempahan
Sila masukkan tarikh mula tempahan
Sila masukkan tarikh akhir tempahan
Invalid Input
Saya mengaku bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan telah mengikuti segala prosedur dan syarat penggunaan Makmal Komputer dengan betul. Saya juga bertanggungjawab terhadap segala kehilangan peralatan yang terdapat di dalam Makmal Komputer di sepanjang tempoh penggunaan bilik-bilik tersebut.
Sila klik setuju sebagai pengesahan pengakuan
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses